Οδηγίες για τη Ζάκυνθο Οδηγίες για τον Βασιλικό Νέα / Ανακοινώσεις Useful Links Χρήσιμες Πληροφορίες
Greek

Τα Νέα του Βασιλικού

Τα Νέα του Βασιλικού / Γενική Συνέλευση 25.10.2009

Ζάκυνθος 6.11.2009
Αριθμ. πρωτ. 9

ΣΥΛΛΟΓΟΣ TΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
΅ Ο ΣΚΟΠOΣΆ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ , ΖΑΚΥΝΘΟΣ Τ.Κ. 29100


Αγαπητά μέλη,

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής :

Στις 25.10.2009, ημέρα Κυριακή, και ώρα 17.00 στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού διεξήχθησαν οι εργασίες της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού .

1. Ο Πρόεδρος αρχικά ενημέρωσε λεπτομερώς τα παρευρισκόμενα μέλη για τα πεπραγμένα του Συλλόγου μέχρι και σήμερα .

2. Αποφασίσθηκε από τα παρευρισκόμενα μέλη να δοθεί μία έκτακτη εισφορά ποσού πενήντα (50) ευρώ , η οποία κρίθηκε απαραίτητη για να καλυφθούν οι τρέχουσες δαπάνες του Συλλόγου, η ιστοσελίδα , ο χάρτης, ο οδηγός και οι βάσεις όπου θα αναρτηθεί ο χάρτης (σε 4 σημεία του δρόμου Ζακύνθου – Βασιλικού).
Αναλυτικά οι υποχρεώσεις κάθε μέλους είναι οι εξής : εγγραφή 100 ευρώ, συνδρομή έτους 2009 50 ευρώ , έκτακτη εισφορά 50 ευρώ , ήτοι σύνολο 200 ευρώ έκαστος.

Όσον αφορά τα παραπάνω χρήματα παρακαλείσθε, όσοι οφείλετε είτε όλο, είτε μέρος του ποσού να το καταβάλλετε το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου στον Ταμία του Συλλόγου. (κύριο Μαρίνο Σπύρο τηλ. 6944 663543 ).

Επίσης παρακαλείσθε όσοι από εσάς δεν έχετε ακόμη προσκομίσει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής σας να το κάνετε επίσης έως 30 Νοεμβρίου . Διευκρινίζουμε εδώ ότι μέλη τα οποία τυγχάνουν κύριοι δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων θα πρέπει να προσκομίζουν άδειες λειτουργίας για κάθε μια εκ των επιχειρήσεων τους.

Σας ενημερώνουμε ότι η εξόφληση των οφειλομένων καθώς και η προσκόμιση της άδειας λειτουργίας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή μιας επιχείρησης τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στον οδηγό και τον χάρτη του Βασιλικού. Μετά τις 30 Νοέμβρίου ο χάρτης θα δοθεί για εκτύπωση και οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα είναι δυνατή.

3. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η διαγραφή της κυρίας Μπεζαντάκου Ιωάννας από το σύλλογο μας για λόγους παράβασης όρων του καταστατικού του συλλόγου.
4. Συζητήθηκαν ακόμη τα θέματα των βεβαιωμένων τελών παρεπιδημούντων από το Δήμο και της υδροδότησης του Βασιλικού.


Στην γενική συνέλευση παρευρέθησαν 25 μέλη. Ο αριθμός αυτός δεν είναι ικανοποιητικός αφού ο Σύλλογός μας αριθμεί 56 μέλη.
Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται σε μη έγκαιρη ενημέρωσή σας, καθώς είχατε λάβει την πρόσκλησή σας αρκετά ενωρίτερα.

Αντιλαμβάνεσθε ότι για να λειτουργήσει ένας Σύλλογος σωστά, απαιτείται η συμμετοχή όλων σας.
Μόνο σε αυτή την περίπτωση οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι προϊόν ενός σωστού και υγιούς διαλόγου, όπου ακούγονται όλες οι απόψεις και οι προτάσεις των μελών και εσείς παράλληλα ενημερώνεστε λεπτομερώς για την πορεία, τα θέματα και τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Σύλλογος .
Είναι αδύνατον να σας ενημερώνουμε λεπτομερώς για το τι συμβαίνει σε κάθε γενική συνέλευση .
Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι έχουμε πολλά προβλήματα να επιλύσουμε και γιΆ αυτόν τον λόγο η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη.

Ο Σύλλογος μας διεξάγει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια που πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει θετικά στην τουριστική προβολή και προώθηση του χωριού μας, αλλά και του καθενός ξεχωριστά, αφού θα διαφημίζεται συγκεκριμένα η κάθε επιχείρηση .
Για να λειτουργήσει όμως σωστά θα πρέπει να συμμετέχετε ενεργά όλοι σας και να διαθέτουμε ένα αρκετά ικανοποιητικό ταμείο, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ο χάρτης με το τουριστικό φυλλάδιο, η ιστοσελίδα, καθώς και οι τρέχουσες δαπάνες

Για τον λόγο αυτόν θεωρούμε αυτονόητη και απαραίτητη την παρουσία όλων στις γενικές συνελεύσεις και την οικονομική σας συμμετοχή με το παραπάνω αναλυθέν ποσό ως ελάχιστη σε σύγκριση με τα οφέλη που θα μας επιφέρουν οι παραπάνω προσπάθειές μας .ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Καταχωρήθηκε από Zanteweb.gr_Support στις 22-12-2009

arrow Επιστροφή στη λίστα με τα νέα