Οδηγίες για τη Ζάκυνθο Οδηγίες για τον Βασιλικό Νέα / Ανακοινώσεις Useful Links Χρήσιμες Πληροφορίες
Greek

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

map icon Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου - Ζάκυνθος Βασιλικός - Zakynthos-Vasilikos

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου δραστηριοποιείται για τη διαφύλαξη της σημαντικότατης φυσικής κληρονομιάς Χελώνες Καρέττα-Καρέττα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου - Ζάκυνθος Βασιλικός - Zakynthos-Vasilikosκαι τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της θαλάσσιας και παράκτιας έκτασης του κόλπου του Λαγανά καθώς και όλων των νησίδων του νομού Ζακύνθου. Παράλληλα ο Φορέας Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής αναπτύσσει δραστηριότητες που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου στην ευρύτερη περιοχή.

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα, τον Δεκέμβριο του 1999 (ΦΕΚ 906Δ, 22 Δεκεμβρίου 1999). Στα όρια του βρίσκονται οι σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Το Ε.Θ.Π.Ζ. ήταν η πρώτη θεσμοθετημένη Προστατευόμενη Περιοχή στην Ελλάδα που διοικείτω από Φορέα Διαχείρισης και αποτελεί πρότυπο για άλλες περιοχές στην Ελλάδα που χρειάζονται προστασία.

Χάρτης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου ΖακύνθουΧάρτης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου - Ζάκυνθος Βασιλικός - Zakynthos-Vasilikos