Οδηγίες για τη Ζάκυνθο Οδηγίες για τον Βασιλικό Νέα / Ανακοινώσεις Useful Links Χρήσιμες Πληροφορίες
Greek

Τα Νέα του Βασιλικού

Τα Νέα του Βασιλικού / Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Ο ΣΚΟΠΟΣ »

Στην Ζάκυνθο σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 συνήλθαν τα εκλεγμένα μέλη από τις αρχαιρεσίες της 27ης Σεπτεμβρίου 2015 της Γενικής Συνέλευσης :
Παρέστησαν τα μέλη : 1. Βαρδακαστάνης Νικόλαος, 2. Μαρίνος Σπυρίδων 3. Βίτσου Ευριδίκη, 4. Ράκης – Ακτύπης, και 5. Μποτώνης Νικόλαος με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής :

1. Σύσταση σε σώμα και κατανομή αξιωμάτων .
2. Ενημέρωση για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις Τράπεζες ALPHA BANK και EUROBANK ERGASIAS καθώς και στην Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου και Επιμελητήριο .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πλειοψησίσας σε σταυρούς προτίμησης Νικόλαος Βαρδακαστάνης κήρυξε την έναρξη των εργασιών .

1. Για το πρώτο θέμα, το οποίο αφορά την σύσταση σε σώμα και την κατανομή των αξιωμάτων εκλέχθησαν ομόφωνα οι εξής :

1) Νικόλαος Βαρδακαστάνης Πρόεδρος
2) Βίκη Βίτσου Αντιπρόεδρος
3) Θεόδωρος (Ράκης) Ακτύπης Γραμματέας
4) Σπύρος Μαρίνος Ταμίας
5) Νικόλαος Μποτώνης Έφορος

2) Σύμφωνα με όσα ορίζει το Καταστατικό δίδεται εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων νομιμοποίησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις ανωτέρω Τράπεζες, Δ.Ο.Υ. και Επιμελητήριο. Επίσης σε ότι αφορά την ανάληψη και κατάθεση χρημάτων, αρμόδιοι εξακολουθούν να είναι ο Πρόεδρος και ο Ταμίας, όπου απαιτείται να συνυπογράφουν από κοινού τα εντάλματα ανάληψης.
3) ………………………………………………………………………………………

Αφού τελείωσε η συζήτηση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης για τα οποία ελήφθησαν οι παραπάνω αποφάσεις ο Πρόεδρος κήρυξε το τέλος των εργασιών της συνεδρίασης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
του Συλλόγου

Ζάκυνθος 30 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

 

Καταχωρήθηκε από Σπύρος στις 28-9-2017

arrow Επιστροφή στη λίστα με τα νέα